Feeds:
Posts
Comments

Thông báo 26.07.2012

Từ nay, các em xem thông báo của Khoa CNTT tại đây.

Advertisements

Đề thi tốt nghiệp thực hành tháng 7 năm 2012:

 1. CaoDang_CongNghePhanMem_De1
 2. CaoDang_CongNghePhanMem_De2
 3. CaoDang_CongNgheMang_De1
 4. CaoDang_CongNgheMang_De2
 5. TrungCap_CongNgheWeb_De1
 6. TrungCap_CongNgheWeb_De2
 7. TrungCap_CongNgheMang_De1
 8. TrungCap_CongNgheMang_De2

Kết quả thi ngày thứ Ba 24.07.2012:

 1. DHTH5TLT_TiengAnhChoTinHoc2_CK_24072012
 2. TCTH39ABCDE_HeCoSoDuLieu_Lan1_24072012
 3. NCTH5ABCDE_CauTrucRoiRac_Lan1_24072012
 4. CDTH12K_NCTH4K_113401402_CongNghePhanMem_CK_24072012

Khoa CNTT chúc mừng các bạn SV đã rất nỗ lực trong giai đoạn huấn luyện và đã đạt kết quả rất cao trong hội thi tay nghề Quốc gia 2012 tại Hà Nội.

Khoa CNTT xin chúc mừng thành công của Thầy hướng dẫn Giảng Thanh Trọn và Nguyễn Phúc Hưng.

Khoa CNTT xin cám ơn các em và các Thầy hướng dẫn.

Kết quả thi nghề Quốc gia 2012:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGHỀ

GIẢI

Lớp

1

Đặng Văn Quảng Giải Pháp Phần Mềm CNTT Giải Nhất CĐTH12A

2

Đặng Thục Anh Giải Pháp Phần Mềm CNTT Giải Nhì ĐHTH6

3

Lý Phương Thiên Giải Pháp Phần Mềm CNTT Giải Ba CĐTH12A

4

Nguyễn Anh Tuấn Giải Pháp Phần Mềm CNTT Khuyến Khích CĐTH12A

       

5

Trương Quốc Vương Thiết Kế Trang Web Giải Nhất ĐHTH6

6

Huỳnh Quốc Tính Thiết Kế Trang Web Giải Nhì ĐHTH6

7

Phan Văn Đạt Thiết Kế Trang Web Giải Nhì ĐHTH6

8

Trần Thị Thúy Thiết Kế Trang Web Giải Nhì ĐHTH6

9

Nguyễn Thúy Dung Thiết Kế Trang Web Khuyến Khích ĐHTH6

       

10

Hà Quý Giáp Thiết Kế Đồ Họa Giải Nhất CDTH12A

11

Trần Thanh Bình Thiết Kế Đồ Họa Giải Nhất TCTH38A

12

Huỳnh Tấn Lộc Thiết Kế Đồ Họa Giải Ba TCTH38A

13

Dương Anh Khoa Thiết Kế Đồ Họa Giải Ba TCTH38A

14

Phạm Thanh Hiển Thiết Kế Đồ Họa Khuyến Khích CDTH12A

15

Vũ Trọng Trí Thiết Kế Đồ Họa Khuyến Khích CDTH12B

Hệ niên chế – Danh sách tốt nghiệp đợt xét tháng 7.2012:

 1. NTTH37_TotNghiep_24072012_01
 2. TCTH36B_TotNghiep_24072012_01
 3. TCTH37B_TotNghiep_24072012_01
 4. TCTH37C_TotNghiep_24072012_03
 5. TCTH37E_TotNghiep_24072012_03
 6. TCTH38A_TotNghiep_24072012_11
 7. TCTH38B_TotNghiep_24072012_08
 8. TCTH38C_TotNghiep_24072012_14
 9. TCTH38D_TotNghiep_24072012_09
 10. TCTH38K_TotNghiep_24072012_02
 11. NCTH2A_TotNghiep_24072012_01
 12. NCTH2C_TotNghiep_24072012_05
 13. NCTH2D_TotNghiep_24072012_04
 14. NCTH3A_TotNghiep_24072012_04
 15. NCTH3B_TotNghiep_24072012_24
 16. NCTH3C_TotNghiep_24072012_23
 17. NCTH3K_TotNghiep_24072012_01

Các SV đã thi đậu tốt nghiệp nhưng thiếu chứng chỉ Ngoại ngữ thì cố gắng bổ sung chứng chỉ để được xét tốt nghiệp ở đợt kế tiếp (dự kiến 10.09.2012)

CDTH11ABK – Điểm đồ án chuyên ngành:

 1. CDTH11A_DoAnChuyenNganh_BangDiem
 2. CDTH11B_DoAnChuyenNganh_BangDiem
 3. CDTH11K_DoAnChuyenNganh_BangDiem