Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘All’ Category

Thông báo 26.07.2012

Từ nay, các em xem thông báo của Khoa CNTT tại đây.

Advertisements

Read Full Post »

Khoa CNTT chúc mừng các bạn SV đã rất nỗ lực trong giai đoạn huấn luyện và đã đạt kết quả rất cao trong hội thi tay nghề Quốc gia 2012 tại Hà Nội.

Khoa CNTT xin chúc mừng thành công của Thầy hướng dẫn Giảng Thanh Trọn và Nguyễn Phúc Hưng.

Khoa CNTT xin cám ơn các em và các Thầy hướng dẫn.

Kết quả thi nghề Quốc gia 2012:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGHỀ

GIẢI

Lớp

1

Đặng Văn Quảng Giải Pháp Phần Mềm CNTT Giải Nhất CĐTH12A

2

Đặng Thục Anh Giải Pháp Phần Mềm CNTT Giải Nhì ĐHTH6

3

Lý Phương Thiên Giải Pháp Phần Mềm CNTT Giải Ba CĐTH12A

4

Nguyễn Anh Tuấn Giải Pháp Phần Mềm CNTT Khuyến Khích CĐTH12A

       

5

Trương Quốc Vương Thiết Kế Trang Web Giải Nhất ĐHTH6

6

Huỳnh Quốc Tính Thiết Kế Trang Web Giải Nhì ĐHTH6

7

Phan Văn Đạt Thiết Kế Trang Web Giải Nhì ĐHTH6

8

Trần Thị Thúy Thiết Kế Trang Web Giải Nhì ĐHTH6

9

Nguyễn Thúy Dung Thiết Kế Trang Web Khuyến Khích ĐHTH6

       

10

Hà Quý Giáp Thiết Kế Đồ Họa Giải Nhất CDTH12A

11

Trần Thanh Bình Thiết Kế Đồ Họa Giải Nhất TCTH38A

12

Huỳnh Tấn Lộc Thiết Kế Đồ Họa Giải Ba TCTH38A

13

Dương Anh Khoa Thiết Kế Đồ Họa Giải Ba TCTH38A

14

Phạm Thanh Hiển Thiết Kế Đồ Họa Khuyến Khích CDTH12A

15

Vũ Trọng Trí Thiết Kế Đồ Họa Khuyến Khích CDTH12B

Read Full Post »

Hệ niên chế – Danh sách tốt nghiệp đợt xét tháng 7.2012:

 1. NTTH37_TotNghiep_24072012_01
 2. TCTH36B_TotNghiep_24072012_01
 3. TCTH37B_TotNghiep_24072012_01
 4. TCTH37C_TotNghiep_24072012_03
 5. TCTH37E_TotNghiep_24072012_03
 6. TCTH38A_TotNghiep_24072012_11
 7. TCTH38B_TotNghiep_24072012_08
 8. TCTH38C_TotNghiep_24072012_14
 9. TCTH38D_TotNghiep_24072012_09
 10. TCTH38K_TotNghiep_24072012_02
 11. NCTH2A_TotNghiep_24072012_01
 12. NCTH2C_TotNghiep_24072012_05
 13. NCTH2D_TotNghiep_24072012_04
 14. NCTH3A_TotNghiep_24072012_04
 15. NCTH3B_TotNghiep_24072012_24
 16. NCTH3C_TotNghiep_24072012_23
 17. NCTH3K_TotNghiep_24072012_01

Các SV đã thi đậu tốt nghiệp nhưng thiếu chứng chỉ Ngoại ngữ thì cố gắng bổ sung chứng chỉ để được xét tốt nghiệp ở đợt kế tiếp (dự kiến 10.09.2012)

Read Full Post »

CDTH11ABK – Điểm đồ án chuyên ngành:

 1. CDTH11A_DoAnChuyenNganh_BangDiem
 2. CDTH11B_DoAnChuyenNganh_BangDiem
 3. CDTH11K_DoAnChuyenNganh_BangDiem

Read Full Post »

Read Full Post »

ĐHTH – Danh sách SV được dự thi cuối kỳ:

 1. DHTH4A_BaoMatHTTT
 2. DHTH4B_BaoMatHeThongThongTin_210103404_DuThiCuoiKy
 3. DHTH7A_CauTrucRoiRac2_210114901_DuThiCuoiKy
 4. DHTH7B_CauTrucRoiRac2_210114902_DuThiCuoiKy
 5. DHTH7C_CauTrucRoiRac2_210114905_DuThiCuoiKy
 6. DHTH7D_CauTrucRoiRac2_210114906_DuThiCuoiKy
 7. DHTH6A_HeDieuHanh
 8. DHTH6B_HeDieuHanh_210112802_DuThiCuoiKy
 9. DHTH6C_HeDieuHanh
 10. DHTH6D_HeDieuHanh_210112804_DuThiCuoiKy
 11. DHTH7A_KienTrucMayTinh_210114504_DuThiCuoiKy
 12. DHTH7B_KienTrucMayTinh_210114505_DuThiCuoiKy
 13. DHTH7C2_KienTrucMayTinh_210114506_DuThiCuoiKy
 14. DHTH7B_KienTrucMayTinh_210114507_DuThiCuoiKy
 15. DHTH7C1_KienTrucMayTinh_210114508_DuThiCuoiKy
 16. DHTH7D_KienTrucMayTinh_210114509_DuThiCuoiKy
 17. DHTH4_LapTrinhWindowsNangCao_210112012_DuThiCuoiKy
 18. DHTH6A_MangCanBan_210114701_DuThiCuoiKy
 19. DHTH6B_MangCanBan_210114702_DuThiCuoiKy
 20. DHTH6C_MangCanBan_210114703_DuThiCuoiKy
 21. DHTH6D_MangCanBan_210114704_DuThiCuoiKy
 22. DHTH5A_PhanTichVaThietKeGiaiThuat_210111101_DuThiCuoiKy
 23. DHTH5B_ThietKeVaPhatTrienGiaoDien_210115801_DuThiCuoiKy
 24. DHTH5C_ThietKeVaPhatTrienGiaoDien_210115802_DuThiCuoiKy
 25. DHTH5C_ThuNhanYeuCau
 26. DHTH5A_TriTueNhanTao_210111501_DuThiCuoiKy
 27. DHTH5B_YeuToConNguoi
 28. DHTH5C_YeuToConNguoi

Read Full Post »

Cao đẳng (tín chỉ) – Danh sách SV được dự thi cuối kỳ:

 1. CDTH13A_CauTrucRoiRac_113400301_DuThiCuoiKy
 2. CDTH13B_CauTrucRoiRac_113400302_DuThiCuoiKy
 3. CDTH12B_CongNgheMangKhongDay_113406101_DuThiCuoiKy
 4. CDTH12C_CongNgheMangKhongDay_113406102_DuThiCuoiKy
 5. CDTH12A_CongNghePhanMem_113401401_DuThiCuoiKy
 6. CDTH12A_LapTrinhJavaNangCao_113402401_DuThiCuoiKy
 7. CDTH12A_LapTrinhWindows_113402101_DuThiCuoiKy
 8. CDTH12A_PhanTichThietKeHeThong_113401701_DuThiCuoiKy
 9. CDTH12B_QuanTriWindowsServer_113405301_DuThiCuoiKy
 10. CDTH12C_QuanTriWindowsServer_113405302_DuThiCuoiKy
 11. CDTH11B_SwitchingAndRouting_113406801_DuThiCuoiKy
 12. CDTH12B_KienTrucMang
 13. CDTH12B_QuanTriLinux_113406301_DuThiCuoiKy
 14. CDTH12C_KienTrucMang
 15. CDTH12C_QuanTriLinux_113406302_DuThiCuoiKy

Read Full Post »

Older Posts »