Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘CDTH9ABLT’ Category

CDTH9ALT – Điểm thành phần học phần Bảo mật hệ thống thông tin – download

Advertisements

Read Full Post »

CDTH9ABLT – Lịch thi cuối kỳ HK5 – download

  • CDTH9ALT – Bảo mật hệ thống thông tin
  • CDTH9BLT – An ninh mạng nâng cao

Read Full Post »

CDTH9ALT – Lịch học bù

CDTH9ALT – Lịch học bù học phần Bảo mật hệ thống thông tin – download

Phòng học: V14.5

Read Full Post »

CDTH9ALT – Danh sách dự thi cuối kỳ Chuyên đề phát triển phần mềm – link

Read Full Post »

Kết quả thi ngày thứ Sáu 30.03.2012:

Read Full Post »

Nhiều SV lớp CDTH9ALT và khóa cũ chưa đăng ký học phần Chuyên đề phát triển phần mềm nên không có tên trong danh sách. SV nhanh chóng đăng ký học phần này trên Internet gấp. Phòng đào tạo sẽ khóa đăng ký vào ngày thứ Năm 01.03.2012.

Danh sách SV đăng ký đến ngày 27.02.2012 – download

Ngày 02.03.2012: các SV đã đăng ký thành công đóng học phí tại phòng Kế toán.

Read Full Post »

CDTH9BLT – Thay đổi buổi học môn An ninh mạng nâng cao từ thứ Năm sang thứ Tư. Bắt đầu từ 27.02.2012 – download

Read Full Post »

Older Posts »